dharana zelhem

Privacy policy


In de Privacy Verklaring wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Dharana Zelhem.

 

Privacy – Verklaring van Dharana Zelhem

Inhoud
1. Dharana Zelhem
2. Doel gegevens
3. Ontvangers
4. Opslagperiode
5. Beveiliging
6. Jouw rechten
7. Plichten

1. Dharana Zelhem

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Dharana Zelhem. Bij Dharana Zelhem kun je wekelijks verschillende soorten lessen volgen. Meditatie, yin en yoga nidra lessen. Even tijd voor jezelf, uit je hoofd in je lichaam. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Dharana Zelhem verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet fijn voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Dharana Zelhem, neem dan gerust contact op. nanda@dekrachtvanjeadem.nl | 06 43020890 Hengeloseweg 12a | 7021ZT | Zelhem Btw. NL163573542B01 | KVK Nr. 71501851| Dharana Zelhem is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Nanda van Londen

2. Doel Gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Dharana Zelhem. Deze worden hieronder toegelicht.

2.1 Het versturen van nieuwsbrieven

Dharana Zelhem stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via aanmelding in ons online boekingssysteem Momoyoga. Door tijdens je inschrijving akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden en Privacy Verklaring, geef je hier toestemming voor. Je kan je ook via de website aanmelden voor de nieuwsbrief. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

2.2 Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Dharana Zelhem via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en je vraag/bericht.

2.3 Analytics

De website van Dharana Zelhem verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan.

 

3. Ontvangers

De gegevens die Dharana Zelhem ontvangt en verwerkt worden beheerd door middel van:

3.1.Momoyoga

We gebruiken de software Momoyoga voor ons online lesrooster, boekingen en betalingen. Op het moment dat jij een account aanmaakt om een les te boeken, worden je gegevens opgeslagen in het systeem. De verzendlijst wordt automatisch gegenereerd en verzonden vanuit Momoyoga. Dharana Zelhem gebruikt de gegevens in Momoyoga voor de bedrijfsvoering.

3.2. Mailchimp

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

3.3. MijnDomein

De e-mail van Dharana Zelhem wordt gehost bij mijndomein.nl. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van mijndomein.nl.

3.4. MijnDomein

De website en back-ups van de website worden gehost bij mijndomein.nl. Gegevens die jij achterlaat op de website van Dharana Zelhem zijn op de servers van mijndomein.nl opgeslagen.

 

4. Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Dharana Zelhem, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

4.1. Het versturen van nieuwsbrieven

Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar nanda@dekrachtvanjeadem.nl . Je kan ook tijdens het aanmaken van een account in Momoyoga aangeven dat je geen nieuwsbrief wil ontvangen door een mail te sturen naar nanda@dekrachtvanjeadem.nl

4.2. Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Dharana Zelhem via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

4.3. Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

5. Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Dharana Zelhem of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestaps-verificatie. Bij deze tweestaps-verificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Dharana Zelhem. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Dharana Zelhem privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

6. Jouw Rechten
6.1. Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Dharana Zelhem vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Dharana Zelhem. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

6.2. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Dharana Zelhem. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

6.3. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Dharana Zelhem vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

6.4. Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Dharana Zelhem niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

6.5. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Dharana Zelhem jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

7. Plichten

Dharana Zelhem verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Dharana Zelhem via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Dharana Zelhem de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Dharana Zelhem met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. Dharana Zelhem behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Dharana Zelhem dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Dharana Zelhem te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens. nanda@dekrachtvanjeadem.nl | 06 43020890 Hengeloseweg 12a | 7021 ZT | Zelhem Btw. | NL163573542B01 | KVK Nr. 71501851

Dharana Zelhem

Algemene Voorwaarden


1. Begrippen

1.1 Aanvullende Voorwaarden: de aanvullende algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de door Dharana Zelhem gegeven lessen.
1.2 Algemene Voorwaarden: deze door Dharana Zelhem gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website van Dharana Zelhem, www.dekrachtvanjeadem.nl
1.3 Cursist: degene die een les wenst te volgen bij Dharana Zelhem.
1.4 Losse Les: een éénmalige door een cursist te betalen en te volgen yoga les bij Dharana Zelhem, anders dan op basis van een strippenkaart.
1.5 Online boekingssysteem: het systeem dat Dharana Zelhem gebruikt om het lesrooster te communiceren en waarmee de cursist een les kan boeken en betalen. Bereikbaar via de website van Dharana Zelhem , www.dekrachtvanjeadem.nl en rechtstreeks www.momoyoga.nl/dharana. Er is een ook een app van momoyoga voor in je telefoon.
1.6 Prijs: de totale prijs van een losse les of strippenkaart.
1.7 Privé Les: een privé yoga les bij Dharana Zelhem, waarvoor de cursist van te voren een afspraak moet maken.
1.8 Proefles: een les bedoeld ter kennismaking en tegen gereduceerd tarief. Eenmalig te reserveren via het Online boekingssysteem.
1.9 Strippenkaart: een door Dharana Zelhem uit te geven c.q. uitgegeven, en door een cursist te betalen c.q. betaald, bundel lessen voor het volgen van yoga lessen bij Dharana Zelhem. Strippenkaarten zijn geldig voor een vooraf bepaald aantal lessen en vooraf bepaalde periode en zijn in het onlineboekingssysteem terug te vinden.
1.10 Website: de website van Dharana Zelhem : www.dekrachtvanjeadem.nl inclusief het online boekingssysteem bereikbaar via www.momoyoga.nl/dharana

 

2. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle Strippenkaarten en voor zover van toepassing, op de Proef-, Losse- en Privé Lessen van en bij Dharana Zelhem. Door deelname aan een yoga les verklaart de Cursist zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
2.2 Dharana Zelhem kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de Website.

 

3. Strippenkaarten en Prijzen, Beëindiging en Opschorting

3.1 Cursisten kunnen yoga lessen volgen op basis van een Strippenkaart, Proef-, Losse- of Privé les.
3.2 Een Strippenkaart is geldig op het moment dat Dharana Zelhem het verschuldigde geld van de Cursist heeft ontvangen en volgens de termijn van het type strippenkaart. Een strippenkaart loopt automatisch af. De cursist ontvangt een week voor de afloopdatum een herinneringsmail met link om de strippenkaart te verlengen.
3.5 Bij langdurige ziekte c.q. een blessure kan de Cursist de geldigheid van een Strippenkaart voor een periode van maximaal 6 maanden laten opschorten. Een verzoek om opschorting moet schriftelijk worden ingediend bij Dharana Zelhem en moet vergezeld zijn van een doktersverklaring. Dit kan per email naar: nanda@dekrachtvanjeadem.nl
3.6 Dharana Zelhem geeft diverse Strippenkaarten uit, ter keuze van de Cursist. Het actuele overzicht is altijd te vinden in het Lesrooster via www.dekrachtvanjeadem.nl of www.momoyoga.nl/dharana.
3.8 Voorafgaand aan elke yoga les dient de Cursist de les van zijn/haar keuze te boeken via het Online boekingssysteem. Dit geldt voor alle lessen, muv een Privé les.
3.9 De geldende prijzen voor Strippenkaarten, Losse Lessen en Proeflessen staan altijd op de Website van Dharana Zelhem.

 

4. Betaling en Prijswijziging

4.1 Een Strippenkaart, Losse , Proef- en/of Privé Les moet voorafgaand aan de te volgen yoga les betaald worden. Betaling kan worden gedaan via het Online boekingssysteem. Betaling gaat via Ideal.
4.2 Dharana Zelhem behoudt zich het recht voor de prijzen van de verschillende Strippenkaarten, Losse , Proef- en/of Privé Lessen te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door middel van een mailing, vermelding op de Website en social media kanalen.

 

5. Reserveren voor yoga lessen

5.1 Een Strippenkaart , Losse of Proefles moet voorafgaand aan de te volgen yoga les online gereserveerd worden. Een gereserveerde yoga les aangekocht d.m.v een Strippenkaart, Losse of Proefles kan online worden geannuleerd tot 24 uur voor aanvang van de les.
5.2 Lessen die korter dan 24 uur van te voren geannuleerd worden, zullen volledig in rekening worden gebracht. In het geval van Strippenkaarten, wordt het verschuldigde lesgeld automatisch van het krediet afgeschreven. Indien er niet voldoende krediet op het toepasselijke Strippenkaart staat, kan er geen les worden geboekt en moet er eerst een nieuwe Strippenkaart worden gekozen door de Cursist. Dit kan via het Online boekingssysteem.

 

7. Lesrooster

7.1 Het geldende lesrooster staat altijd op de Website en op het Online boekingssysteem. Dharana Zelhem behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door middel van een mailing, vermelding op de Website en in het Online boekingssysteem en social media kanalen.

 

8. Aansprakelijkheid

8.1 Dharana Zelhem aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, verlies of schade verband houdende met het volgen van yoga les(sen) bij Dharana Zelhem.
8.2 Dharana Zelhem geeft haar lessen vanuit goede opleidingen en ervaring. Toch bestaat er altijd de kans een blessure op te lopen tijdens een yoga les. Door deelname aan een yoga les bij Dharana Zelhem, aanvaardt de Cursist dit risico op een blessure. Dharana Zelhem biedt de volgende richtlijnen om het risico op een blessure te verminderen:
– Consulteer een arts voordat je met yoga lessen begint indien je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
– Indien je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, laat dit dan altijd aan de betreffende yoga docent weten voordat je aan de yoga les begint.
– Luister naar en volg de instructies van de betreffende yoga docent.
– Voer de yoga oefeningen zorgvuldig uit en luister naar je lichamelijke beperkingen.
– Voer geen yoga oefeningen uit die pijnlijk zijn.
– Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
– Voer tijdens de menstruatie geen omgekeerde houdingen uit.

 

9. Persoonsgegevens

9.1 Dharana Zelhem verzamelt persoonsgegevens van de Cursisten voor het bijhouden van haar ledenbestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en het versturen van nieuwsbrieven . Dharana Zelhem gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
9.2 Dharana Zelhem gebruikt de in artikel 10.1 genoemde persoonsgegevens ook om de Cursisten op de hoogte te brengen van activiteiten van Dharana Zelhem en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien de Cursist geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie van Dharana Zelhem, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: nanda@dekrachtvanjeadem.nl. De Cursist is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van Dharana Zelhem gebruik kan worden gemaakt.
9.3 Dharana Zelhem geeft de persoonsgegevens van de Cursist nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

 

10. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

10.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, een Strippenkaart, Losse of Proefles, dan wel het volgen van (privé) yoga les(sen) bij Dharana Zelhem zullen bij uitsluiting worden beslecht door een erkende mediator.

Copyrights © Dharana Zelhem / © handig! media 2018 All Rights Reserved - Photography @priscavisser - Algemene Voorwaarden en Privacy beleid