Privacy Policy en Algemene Voorwaarden

Privacy policy en Cookies

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop De kracht van je adem jouw persoonsgegevens verzamelt en hoe daarmee wordt omgegaan. 
 

Je leest over welke gegevens we verzamelen als je de website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.

Daarnaast vind je hier ook jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van De kracht van je adem en heeft daarmee betrekking op de site https://www.dekrachtvanjeadem.nl 

De kracht van je adem respecteert de privacy van alle gebruikers van beide platforms en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Wij kunnen persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/ of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons verstrekt. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Je voor- en achternaam
  • Je adresgegevens
  • Je telefoonnummer
  • Je e-mailadres
  • Je IP-adres
  • Je leeftijd

Mogelijke andere relevante informatie die jij ons hebt verstrekt t.b.v. een inhoudelijk kwalitatieve coaching, zoals bijvoorbeeld over de problematiek en klachten, worden enkel op papier bewaard en op geen enkele wijze gedeeld met derden. 

 

Communicatie

 

Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Wanneer je jouw privacy heel belangrijk acht kun je zelfs aan ons vooraf van de start van de persoonlijke training vragen om de besproken informatie niet op papier vast te leggen.

 

WAAROM DE KRACHT VAN JE ADEM GEGEVENS NODIG HEEFT

 

Wij verwerken jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen als je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast gebruiken we jouw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans met betrekking tot coaching/ training. Of als je hebt aangegeven informatie van ons te willen ontvangen in de vorm van nieuwsbrieven, video’s, e-books, tips, e-mail, enz.

 

HOE LANG JOUW GEGEVENS WORDEN BEWAART

 

We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor de gegevens worden verzameld. Jouw gegevens worden niet langer 5 jaar bewaard indien er geen overeenkomst met je tot stand komt.

 

DELEN MET ANDEREN

 

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De gegevens die we ontvangen en verwerken worden beheerd d.m.v.:

Laposta

De nieuwsbrieven worden verzonden met Laposta. Op het moment dat jij je aanmeldt voor een specifieke dienst, worden jouw e-mailadres en eventueel ingegeven voor-en achternaam en telefoonnummer opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Laposta.

Microsoft

De e-mail van jouw Angstcoach wordt gehost via Microsoft. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op deze servers.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

 

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt.

Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. We gebruiken deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Doeleinden

Wij houden ons ten alle tijde aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

 

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar nanda@dekrachtvanjeadem.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

 

De kracht van je adem neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of wanneer je meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via: nanda@dekrachtvanjeadem.nl

www.dekrachtvanjeadem.nl is een website van Nanda van Londen

 

De kracht van je adem is als volgt te bereiken:

 

Post- en vestigingsadres: 

De ketting 100

7007 DH

Doetinchem

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 71501851

Btw. NL163573542B01

Emailadres: nanda@dekrachtvanjeadem.nl