Mindset

Twijfel verlamt. “Mediteren is te moeilijk. Ik kan maar beter iets anders gaan doen. Goldstein en Kornfield, benoemen deze gedachte als een vorm van twijfel. Saboterende twijfel. We kunnen makkelijk een handvol eigen varianten op deze gedachte opnoemen. Misschien is hardlopen je volgende project, of yoga....