Welke therapie helpt het beste bij angst?

Therapie bij angst

Welke therapie helpt het beste bij angst?

Angst is vaak gerelateerd aan de activiteit en balans van het zenuwstelsel.

Het is allereerst heel belangrijk om te weten waar angst vandaan komt. Dit heeft meestal te maken met een zenuwstelsel wat uit balans is. Ik vertel je graag wat meer over het zenuwstelsel zodat je snapt welke therapie er nodig is bij angst klachten.

Hoe kan je zenuwstelsel uit balans raken?

Het zenuwstelsel kan om verschillende redenen uit balans raken. Een disbalans kan ontstaan door diverse factoren, variërend van stressvolle levensgebeurtenissen tot genetische aanleg. Hier zijn enkele veelvoorkomende oorzaken die het zenuwstelsel uit balans kunnen brengen:

 

1. Chronische stress:

 • Langdurige blootstelling aan stressvolle situaties, zoals werkgerelateerde stress, financiële problemen, of relationele conflicten, kan het zenuwstelsel overactiveren.

2. Traumatische gebeurtenissen:

 • Fysiek, emotioneel of psychologisch trauma, zoals misbruik, geweld, of ernstige ongelukken, kan een diepgaand effect hebben op het zenuwstelsel.

3. Gebrek aan herstel en ontspanning:

 • Onvoldoende tijd voor ontspanning en herstel kan bijdragen aan een chronisch geactiveerd sympathisch zenuwstelsel, waardoor het moeilijk wordt om tot rust te komen.

4. Genetische predispositie:

 • Sommige mensen hebben mogelijk een genetische aanleg voor een gevoeliger zenuwstelsel, wat hun reactie op stressvolle situaties beïnvloedt.

5. Ongezonde levensstijl:

 • Factoren zoals slechte voeding, gebrek aan lichaamsbeweging, en onvoldoende slaap kunnen bijdragen aan een verstoorde balans in het zenuwstelsel.

6. Chemische invloeden:

 • Blootstelling aan bepaalde chemische stoffen, zoals drugs of giftige stoffen in het milieu, kan een negatieve invloed hebben op het zenuwstelsel.

7. Medische aandoeningen:

 • Sommige medische aandoeningen, zoals neurologische stoornissen, hormonale onevenwichtigheden, of auto-immuunziekten, kunnen de werking van het zenuwstelsel beïnvloeden.

8. Hormonale schommelingen:

 • Veranderingen in hormoonniveaus, zoals die optreden tijdens de menstruatie, zwangerschap, of de menopauze, kunnen van invloed zijn op het zenuwstelsel.

9. Psychologische factoren:

 • Onderliggende psychologische factoren, zoals onverwerkte emoties, kunnen het zenuwstelsel beïnvloeden en bijdragen aan een disbalans.

10. Onvoldoende sociale ondersteuning:

 • Gebrek aan sociale steun en verbondenheid kan de gevoeligheid voor stress vergroten en het zenuwstelsel uit balans brengen.

 

Een uit balans geraakt zenuwstelsel kan zich manifesteren in verschillende lichamelijke, emotionele en cognitieve klachten.

 

Het zenuwstelsel speelt een cruciale rol bij het reguleren van fysiologische functies en het reageren op stressvolle situaties. Een disbalans kan leiden tot diverse symptomen. Hier zijn enkele veelvoorkomende klachten:

 

1. Fysieke klachten:

 • Hartkloppingen en Verhoogde Hartslag: Overactiviteit van het sympathische zenuwstelsel kan leiden tot een verhoogde hartslag.
 • Ademhalingsproblemen: Onregelmatige ademhaling, kortademigheid, of hyperventilatie.
 • Maag- en Darmklachten: Buikpijn, misselijkheid, spijsverteringsproblemen.
 • Spierpijn en Spanning: Chronische spierspanning, pijn, stijfheid.
 • Duizeligheid en Onbalans: Veranderingen in bloeddruk kunnen duizeligheid veroorzaken.

2. Emotionele klachten:

 • Angst en Paniek: Overactiviteit van het sympathische zenuwstelsel kan leiden tot constante angstgevoelens en paniekaanvallen.
 • Depressie: Langdurige stress kan de stemming beïnvloeden en leiden tot depressieve symptomen.
 • Overgevoeligheid: Emotionele prikkelbaarheid, overreactie op stressoren.

3. Cognitieve klachten:

 • Concentratieproblemen: Een ontregeld zenuwstelsel kan de focus en concentratie verminderen.
 • Geheugenproblemen: Stress en angst kunnen het geheugen negatief beïnvloeden.
 • Besluiteloosheid: Moeite met het nemen van beslissingen als gevolg van stress.

4. Slaapproblemen:

 • Slapeloosheid: Een uit balans geraakt zenuwstelsel kan leiden tot moeite met in slaap vallen of doorslapen.
 • Vermoeidheid: Ondanks slapeloosheid, kan er een gevoel van vermoeidheid zijn door de constante staat van waakzaamheid.

5. Sociale en gedragsklachten:

 • Sociale Terughoudendheid: Angst kan leiden tot vermijdingsgedrag in sociale situaties.
 • Veranderingen in Eetgedrag: Stress kan leiden tot veranderingen in eetgewoonten, zoals overeten of juist verminderde eetlust.

6. Sensorische Klachten:

 • Overgevoeligheid voor prikkels: Verhoogde gevoeligheid voor licht, geluid of aanraking.

7. Hormonale onbalans:

 • Verstoring van Hormonen: Langdurige stress kan invloed hebben op hormonale balans, zoals verhoogde cortisolniveaus.

 

Welke angsten kunnen er allemaal ontstaan als je zenuwstelsel uit balans is?

 

Een uit balans geraakt zenuwstelsel kan leiden tot verschillende soorten angsten. Deze angsten kunnen variëren in intensiteit en aard, afhankelijk van individuele factoren en de specifieke disbalans in het zenuwstelsel. Hier zijn enkele veelvoorkomende angsten die kunnen ontstaan als gevolg van een ontregeld zenuwstelsel:

1. Algemene angststoornis (Gegeneraliseerde Angststoornis – GAS):

 • Kenmerken: Overmatige zorgen, oncontroleerbare angst over alledaagse zaken, rusteloosheid, spierspanning.
 • Verband met zenuwstelsel: Overactiviteit van het sympathische zenuwstelsel kan bijdragen aan aanhoudende angstgevoelens.

2. Paniekstoornis:

 • Kenmerken: Onverwachte en herhaalde paniekaanvallen, gepaard met intense angst en lichamelijke symptomen zoals hartkloppingen, beven, en kortademigheid.
 • Verband met zenuwstelsel: Een ontregeld zenuwstelsel kan de gevoeligheid voor stressoren vergroten, waardoor paniekaanvallen kunnen optreden.

3. Sociale angststoornis (Sociale Fobie):

 • Kenmerken: Angst voor kritiek of beoordeling door anderen, vermijden van sociale situaties, intense zelfbewustwording.
 • Verband met zenuwstelsel: Overactiviteit van het zenuwstelsel kan sociale interacties als bedreigend ervaren, wat leidt tot sociale angst.

4. Posttraumatische stressstoornis (PTSS):

 • Kenmerken: Herbeleving van traumatische gebeurtenissen, vermijding van triggers, verhoogde prikkelbaarheid.
 • Verband met zenuwstelsel: Een ontregeld zenuwstelsel kan resulteren in overgevoeligheid voor herinneringen aan traumatische gebeurtenissen.

5. Obsessief-Compulsieve stoornis (OCS):

 • Kenmerken: Intrusieve obsessies en repetitieve compulsies, zoals herhaaldelijk handen wassen of controleren.
 • Verband met zenuwstelsel: Onbalans in het zenuwstelsel kan bijdragen aan de dwangmatige behoefte om bepaalde handelingen uit te voeren.

6. Agorafobie:

 • Kenmerken: Angst voor situaties waarin ontsnappen moeilijk kan zijn of waar geen hulp beschikbaar is.
 • Verband met zenuwstelsel: Overactiviteit van het zenuwstelsel kan de angst voor het verliezen van controle vergroten, wat bijdraagt aan agorafobie.

7. Specifieke fobieën:

 • Kenmerken: Overmatige angst voor specifieke objecten, situaties, of activiteiten (bijv. hoogtes, spinnen, vliegen).
 • Verband met zenuwstelsel: Overreactie van het zenuwstelsel kan leiden tot intense angst in verband met specifieke stimuli.

 

Waarom is het zo belangrijk bij angtsklachten om je zenuwstelsel te herstellen doormiddel van adem en somatische oefeningen?

 

Het herstellen van de balans in het zenuwstelsel is van cruciaal belang bij het omgaan met angst en paniek. Hier zijn enkele redenen waarom het streven naar een evenwichtig zenuwstelsel essentieel is voor het bevorderen van emotioneel welzijn:

1. Regulering van Stressreacties:

Een evenwichtig zenuwstelsel is beter in staat om stressreacties te reguleren. Door het activeren van het parasympathische zenuwstelsel kan het lichaam effectiever terugkeren naar een staat van rust en ontspanning na stressvolle situaties. Dit helpt bij het voorkomen van langdurige stress en de daaruit voortvloeiende negatieve effecten op zowel lichaam als geest.

2. Verhoogde Emotionele Weerbaarheid:

Een zenuwstelsel dat in balans is bevordert emotionele veerkracht. Het stelt je in staat om met meer flexibiliteit en adaptiviteit op stressvolle gebeurtenissen te reageren, waardoor ze minder vatbaar zijn voor overmatige angst en paniekreacties.

3. Bevordering van Gezonde Cognitieve Functies:

Een goed functionerend zenuwstelsel ondersteunt gezonde cognitieve functies, zoals concentratie, geheugen en besluitvorming. Dit is van groot belang bij het omgaan met angst, omdat een heldere geest en cognitieve flexibiliteit kunnen helpen bij het beter begrijpen en beheren van angstige gedachten.

4. Verbeterde Fysieke Gezondheid:

Langdurige stress, veroorzaakt door een zenuwstelsel dat uit balans is, kan negatieve gevolgen hebben voor de fysieke gezondheid, waaronder hartproblemen, spijsverteringsproblemen en een verzwakt immuunsysteem. Het streven naar een evenwichtige zenuwstelselreactie bevordert een algehele gezondheid en welzijn.

5. Effectiever Omgaan met Traumatische Ervaringen:

Bij mensen die traumatische ervaringen hebben meegemaakt, kan het herstellen van het evenwicht in het zenuwstelsel helpen bij het verwerken van de impact van het trauma. Traumagerichte therapieën kunnen het zenuwstelsel helpen om trauma op een gezonde manier te verwerken. ( ik werk met somatische oefeningen voor traumaheling)

6. Verbeterde Kwaliteit van Leven:

Een zenuwstelsel dat uit balanns is kan leiden tot een verminderde kwaliteit van leven door constante angst en paniek. Het herstellen van de balans draagt bij aan een meer bevredigend en vervuld leven, vrij van overmatige angstbeleving.

7. Effectievere Copingmechanismen:

Een evenwichtig zenuwstelsel bevordert effectievere copingmechanismen. Mensen zijn beter in staat om gezonde strategieën aan te wenden, zoals ademhalingsoefeningen, mindfulness en ontspanningstechnieken, om met angst en paniek om te gaan.

Dus welke therapie  helpt dan het beste bij angst?

Lichaamsgerichte therapie. Ik heb zelf 10 jaar geleden een angststoornis gekregen na de bevalling van mijn tweede dochter. En ik heb in de afgelopen 10 jaar ontzettend veel geleerd over alles wat met angst en paniek te maken heeft. En ik heb ontdekt dat de ingang voor blijvend herstel in het lichaam zit. Doormiddel van simpele maar zeer effectieve oefeningen kun jij je zenuwstelsel weer in balans brengen. Je kunt jezelf helen van angst. Het hoeft niet iets te zijn wat blijvend is. Als jij je zenuwstelsel vanaf de basis weer in balans brengt dan heb je daar je hele leven plezier van.

Hoe werk ik?

Ik werk altijd in trajecten met minimaal 5 sessies. Deze sessies kunenn online zijn of in mijn ruimte. Ze duren ongeveer 75 minuten. Na elke sessie krijg je 1 of 2 oefeningen mee die ik zelf opgenomen/ ingesproken heb. De oefeningen duren meestal tussen de 5 a 15 minuten. Hier ga je dagelijks zelf mee oefenen omdat de verandering altijd in jezelf zit. Tijdens deze sessies bespreken we hoe de oefeningen gingen en hoe de afgelopen periode verlopen is. De oefeningen bestaan uit korte ademoefeningen en somatische oefeningen. Somatische oefeningen zijn korte oefeningen waarbij je werkt met bewuste bwegingen met het lichaam.

Wil je meer weten over wat ik doe of wat ik eventueel voor je kan betekenen, klik dan op deze link.

En nog even een fijne tip van mij voor jou.

 

 

 

 

Geen reactie's

Geef een reactie