Hartkloppingen in rust.

Hartkloppingen door hyperventilatie door

Hartkloppingen in rust.

Hartkloppingen in rust door hyperventilatie.

Eén van de vaak voorkomende symptomen van hyperventilatie zijn hartkloppingen. Dat een verkeerde, te snelle ademhaling hartkloppingen kan veroorzaken is niet voor de hand liggend en deze hartkloppingen, maar ook de andere symptomen van hyperventilatie, veroorzaken vaak angst en onrust bij de slachtoffers. Deze angst is echter ongegrond. Hyperventilatie en haar symptomen zijn niet gevaarlijk. We spreken van hyperventilatie wanneer iemand te snel en/of te diep ademt, meestal als reactie op angst of stress.

Er bestaan twee vormen van hyperventilatie, een acute en een chronische vorm. Beide vormen worden het vaakst uitgelokt door angst, stress of paniek. In het geval van acute hyperventilatie ademen de slachtoffers plots en duidelijk waarneembaar te snel en/of te diep en verliezen ze vervolgens de controle over hun ademhaling. Acute hyperventilatie kan erg heftig en beangstigend zijn, maar is, net als chronische hyperventilatie, niet ernstig.

Toch komen er vaak mensen met een hyperventilatie aanval op de spoeddiensten terecht. De ongerustheid van de slachtoffers heeft veel te maken met de symptomen van hyperventilatie en in het bijzonder met de hartkloppingen en pijn in de borst. Acute hyperventilatie is in feite een normale reactie van de mens op gevaar : de vecht – of vluchtreactie.

Door sneller te gaan ademen zorgen we voor meer zuurstof, zodat ons lichaam in staat zal zijn om letterlijk te gaan vechten of te gaan vluchten. Chronische hyperventilatie is een ander verhaal. Ook hier wordt het sneller en/of dieper ademhalen vaak in gang gezet door angst of stress. Maar het sneller ademhalen verloopt quasi onmerkbaar voor de slachtoffers en hun omgeving. Ze voelen wel de typische symptomen, zoals hartkloppingen, maar weten niet waar deze vandaan komen.

Veel slachtoffers van chronische hyperventilatie lopen daarom jaren rond met hun klachten en worden van de ene specialist naar de andere gestuurd, zonder dat de juiste diagnose gesteld wordt. Nochtans is de behandeling van beide hyperventilatievormen relatief eenvoudig en zouden ze van hun symptomen en hun hyperventilatie verlost kunnen geraken mits de juiste aanpak.

Waarom treden hartkloppingen op als één van de symptomen van hyperventilatie?

Hyperventilatie kan dus hartkloppingen, maar ook andere nare symptomen veroorzaken. Deze symptomen zijn een gevolg van de te snelle en/of te diepe ademhaling van de slachtoffers van hyperventilatie. Wanneer we ademhalen op een normale manier, dan ademen we O2, oftewel zuurstof, in en CO2, oftewel koolzuurgas, uit. Wanneer iemand echter hyperventileert en dus meer ademhaalt dan normaal, dan ademt hij/zij meer zuurstof in en meer koolzuurgas uit. Het inademen van meer zuurstof kan geen kwaad en heeft geen noemenswaardige gevolgen, maar het uitademen van meer koolzuurgas heeft wel zo zijn gevolgen.

Wanneer we meer koolzuurgas uitademen dan goed is voor ons lichaam zullen de koolzuurgaswaarden in ons bloed dalen tot onder het normale, aanvaardbare niveau.

Als gevolg hiervan zal de PH waarde van ons bloed stijgen. Het bloed wordt meer alkalisch en dus minder zuur. Als reactie hierop zullen de spieren melkzuur gaan produceren om zodoende de PH waarde van het bloed weer te herstellen. Hierdoor gaan de spieren samentrekken, trillen of pijn gaan doen. Het hart is eveneens een spier en zal, net als de andere spieren, gaan samentrekken wat zich zal vertalen in hartkloppingen en hartoverslagen.

Hartkloppingen zijn niet de enige symptomen die optreden als gevolg van het CO2 tekort dat ontstaat door de versnelde ademhaling. Andere mogelijke symptomen van hyperventilatie zijn pijn in de borst, kortademigheid, trillen, tintelingen rond de mond en in de handen en voeten, pijnlijke spieren, duizeligheid, een licht gevoel in het hoofd, verstrooidheid en hoofdpijn. Door het binnen happen van te veel lucht kunnen de mensen van hyperventilatie eveneens last krijgen van winderigheid, buikpijn, vaak boeren en een opgeblazen gevoel.

De behandeling van hartkloppingen en de andere symptomen van hyperventilatie.

De behandeling tegen hyperventilatie en haar symptomen, zoals hartkloppingen is, zeker in het geval van acute hyperventilatie, relatief eenvoudig. Wanneer iemand een hyperventilatie aanval krijgt als gevolg van angst of paniek, dan volstaat het vaak om de ademhaling moedwillig te vertragen om zo het CO2 tekort weer te herstellen. Wanneer ze weer rustig zijn en wanneer zijn/haar ademhaling weer normaal verloopt, zullen de symptomen, zoals hartkloppingen, vanzelf verdwijnen. De bekendste manier om dit te bekomen is het papieren zakje waarin vervolgens in en uit moet geademd worden. Zo zal het te veel aan uitgeademd CO2 weer worden ingeademd. Is er geen papieren zakje voorhanden, dan is er geen groot probleem.

Ook het komvormig vouwen van de handen rond de neus en mond en op die manier rustig ademen zal hetzelfde effect bekomen.

In het geval van chronische hyperventilatie moet allereerst de hyperventilatie vastgesteld worden. Bij vermoeden van hyperventilatie kan de arts een bloedgas test uitvoeren. Waarbij het tekort aan koolzuurgas kan bewezen worden of kan er een provocatietest worden uitgevoerd waarbij hyperventilatie gesimuleerd wordt. Treden de typische symptomen van hyperventilatie op tijdens deze provocatietest, dan kan de diagnose van chronische hyperventilatie gesteld worden. Wanneer de juiste diagnose is gesteld, kan de behandeling beginnen.

Deze behandeling bestaat vaak uit een combinatie van ademhalingsoefeningen.

Het gaat erom dat je weer op de juiste manier leert ademen. Ook is het belangrijk om met echte ontspanningstechnieken te oefenen. En natuurlijk om te leren kalm te blijven tijdens stresserende situaties en therapie, om op zoek te gaan naar de oorzaak van de chronische hyperventilatie en om vervolgens deze oorzaak aan te pakken. Aangezien angst een vaak geziene oorzaak is van hyperventilatie, zullen sommige artsen angst remmende medicatie voorschrijven.

Om mogelijke bijwerkingen van dit soort medicatie te vermijden, kan er ook gekozen worden voor een alternatief, zoals Bachbloesem therapie.

De Bach bloesem mix 84 is zeer geschikt voor mensen die last hebben van chronische hyperventilatie. Deze mix helpt bij het overwinnen van angsten, het kalm blijven, het oplossen van onverwerkte emoties en het verminderen van spanningen. Wanneer de oorzaak van de hyperventilatie wordt ontdekt en vervolgens wordt behandeld en wanneer de ademhaling weer wordt genormaliseerd, zullen ook de chronische hyperventilatie en haar symptomen, zoals hartkloppingen, mettertijd verdwijnen.

Wil je meer weten of leren, klik dan op deze link.

En als je meer filmpjes wil zien, bekijk ze dan via deze link .

 

Liefs Nanda

 

Geen reactie's

Geef een reactie